Garantii

Kodutarvik.ee vahendab müüdavale kaubale tootja garantiid. Kõikide meie müüdavate toodete pretensiooni esitamise aeg on eratarbijale vähemalt 2 aastat ja juriidilisele isikule 1 aasta, mis on mõnede toodete puhul, tulenevalt tootja poolt antavast garantiiajast, veelgi pikem. Tootega esinenud pretensioonide edastamiseks peab tarbija täitma garantiivormi.

Garantiiaja algus

Garantiitähtaeg algab asja ostjale üleandmisest, kui lepingus või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiitähtaja hilisemat algust. Kui müüjal on kohustus asi ostjale saata, ei hakka garantiitähtaeg kulgema enne asja ostjale üleandmist. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.

Pretensiooni esitamine

Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul.

Kliendi esitatud pretensioon saab rahuldatud ainult juhul, kui toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes. Kui viga on tekkinud tootja süül kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead nii töö, kui ka varuosade maksumus. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, tolm, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) ega käsitsemisvead ning vead toote lahtistel tarvikutel (patareid, statiiv jms). Veel ei kuulu pretensiooni alla toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine. Siinkohal peab märkima, et juhul, kui tegemist on tasulise tööga, siis on tarbijal õigus esitada teenustöö kohta kahe aasta jooksul pretensioon.

Garantiivorm

"*" indicates required fields

Sisestage defektiga seadmete tootekoodid (leiate selle nt arvelt või kodulehelt).
MM slash DD slash YYYY
Kirjeldage viga võimalikult täpselt.
Isegi kui defekt ei ole silmaga nähtav, palume, et lisaksid tootest vähemalt ühe pildi.
Max. file size: 200 MB.